Home

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Flashback

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 180 hp hp. Go to this page on our english site; Vill du lära dig att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys? Då är programmet i nationalekonomi och statistik en bra väg att gå. Efter avslutad utbildning kommer du. Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 180 hp hp. Go to this page on our english site; Vill du lära dig att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys? Då är programmet i nationalekonomi och statistik en bra väg att gå. För dig som är antagen VT2021.

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet. Sammanfattning Stockholms universitet Program (grundnivå) Stockholm. 180 hp. Heltid Klassrum. Under VT2014 sökte 835 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi vid Stockholms universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen. Handelshögskolans logistikprogram är sammansatt av ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, juridik, nationalekonomi och statistik. Du lär dig att identifiera.. Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad. Det här är en utbildning för dig som tycker att arbetsmarknadsfrågor är intressanta och vill lära dig mer om hur en arbetsmarknad fungerar. Programmet ger dig bred samhällsvetenskaplig utbildning inom arbetslivs- och arbetsmarknadsområdet Antagningspoäng Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner.

Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm erbjuder ett gemensamt kursprogram för doktorander inom nationalekonomi, ekonomisk statistik och finansiell ekonomi, SDPE. Kursprogrammet . Samtliga kurser ges på engelska. Under första året läses kurser i matematik, mikroekonomi, statistik, ekonometri samt makroekonomi (totalt 60 av 105 högskolepoäng). Andra och tredje året. Ekonomie kandidatprogram 2021/2022. Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring. Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap, 180 hp Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv. Mer om Människa, juridik, politik och samhälle Ämne. Nationalekonomi. Nationalekonomprogrammet är helt nytt och startar för första gången till hösten. Sedan tidigare har vi också Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, i samarbete med statistiska institutionen, som är ett ambitiöst program med mycket duktiga studenter som har mer av ett metodfokus

Politices kandidatprogram (pol. kand.) Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi. Du kommer även att få välja en kurs på 30 hp inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Dessutom är 30 hp helt valfria. Som valfria poäng rekommenderas en termins studier utomlands eller praktik. Termin 1. Golf in Schweden. Es gibt 451 Golfclubs in Schweden. Vom Ystad Golf Club in in Südschweden bis zum Haparanda Golf Club in Nordschweden. Golf ist in Schweden ein populärer Sport. Mehr als 450.000 sind Mitglieder eines schwedischen Golfclubs. Die Golfsaison in Schweden ist normalerweise von April bis Oktober

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Bachelor Programme in Economics and Statistics 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SNEST Gäller från: VT 2013 Fastställd: 2009-10-08 Ändrad: 2012-09-18 Värdinstitution: Nationalekonomiska institutionen Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet 2009-10-08. Rev. Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet . 3 år Stockholm. Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Fler utbildningar från Stockholms universitet. Masterprogram i teoretisk fysik Stockholms universitet. 2 år Stockholm. Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Stockholms universitet. 2 år Stockholm. Om nationalekonomi utgör huvudområde ska 30 hp i företagsekonomi (1-30 hp) ingå. 15 hp juridisk översiktskurs 15 hp i statistik Förkunskarav och urvalsmetod Förkunskarav Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighe Politices kandidat, pol.kand., PK, kandidatexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap, samt på vissa platser även i statistik, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap, utvecklingsstudier eller rättsvetenskap.. Utbildningen omfattar 180 hp och särskilda pol.kand-program finns vid flera universitet i Sverige, bland annat vid Göteborgs universitet, Karlstads. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet

- områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A). De studenter som inom utbildningen väljer inriktning nationalekonomi (inklusive statistik) måste styrka Matematik 3b eller 3c eller Matematik C inför termin 3. För valfria kurser inom programmet kan andra behörighetskrav tillkomma under utbildningen Kurser i nationalekonomi ges både höst- och vårtermin. 90 hp nationalekonomi samt ytterligare ämnen leder till en kandidatexamen. Du kan också studera nationalekonomi inom flera kandidatprogram.Därefter finns möjligheter att fortsätta studera på master-och forskarnivå. Sista ansökningsdag är vanligen 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen

Ekonomie kandidat lund flashback. Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program.Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier efter eget intresse, och en bred arbetsmarknad väntar för alla lundaekonomer Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning. Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik. 180 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockhol Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik... Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik. Stockholms universitets digitala utbildningskatalog. Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik 2011-2014. Mi piace: 14. För oss som läser Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik på Stockholms Universitet 2011-201 Nationalekonomi och statistik Tor 30 aug 2018 15:34 Läst 429 gånger Totalt 1 svar. Family­lifeNA. Visa endast Tor 30 aug 2018 15:34 ×. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Hej! Jag ska nu läsa ett kandidatprogram i nationalekonomi och statistik på Stockholms Universitet då jag undrar om det är någon som vet vilka. Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik 2011-2014. 14 Me gusta. För oss som läser Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik på..

Ekonomie kandidat uppsala flashback ( ekonomie

Nationalekonomi med statistik Vi sätter hållbar utveckling högt på agendan vilket avspeglas i flera av våra kurser. Vi erbjuder utbildning i nationalekonomi och statistik och bedriver forskning inom områden som miljöekonomi, utvecklingsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi och finansiell ekonomi nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess roll i samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finansiering, marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori. Inom nationalekonomi studerar du samspelet mellan individ, företag och offentliga organ samt hur olika länders ekonomier förhåller sig till. och nationalekonomi, juridik, statistik och fi nansiell ekonomi. Inom företagsekonomin ligger fokus på före-taget i sig och dess roll i samhället. Bland annat lär du dig redovisning, fi nansiering, marknadsföring och orga-nisations- och ledarskapsteori. Inom nationaleko-nomi studerar du samspelet mellan individ, företag och Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av data med många tillämpningsområden. På institutionen för nationalekonomi med statistik erbjuder vi utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i nationalekonomi och statistik. Nationalekonomer använder både teorier och metoder för att studera beteenden på. Hållbar utveckling är en integrerad del av både forskning och undervisning vid institutionen för nationalekonomi med statistik. Vår forskning inom utvecklingsekonomi och miljöekonomi har ett särskilt tydligt hållbarhetsperspektiv men även inom andra områden finns starka kopplingar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt - viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget. Under programmets gång, och speciellt under de tre inledande terminerna, kommer du arbeta mycket i grupp, och du kommer att möta alla möjliga typer av examinationsformer. Termin 4 och 6 När du läst färdigt de tre obligatoriska terminerna. Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Fler utbildningar från Stockholms universitet. Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi Stockholms universitet . 2 år Stockholm. Sjukhusfysikerprogrammet Stockholms universitet. 3 år Stockholm. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk. Institutionen för nationalekonomi med statistik Juridiska institutionen Institutionen för ekonomi och samhälle 2. Syfte Syftet med programmet är att utbilda ekonomer, som genom kvalificerade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt är väl förberedda för ett framtida yrkesliv inom näringsliv och förvaltning. Programmet förbereder även för fortsatta studier på avancerad.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2020-02-06 och senast reviderad 2021-01-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021- 01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 15hp fördjupningskurs i nationalekonomi på. Kandidatprogram i matematik 2021/2022. Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som finns bakom formlerna. Efter examen väntar en rad olika möjligheter och du kan skräddarsy. Andra terminen ägnas åt nationalekonomi som ger grundläggande kunskaper i mikro- och makroekonomisk teori. Under den tredje terminen studeras 15 hp statistik med ekonomisk inriktning samt 15 hp valfritt ämne. De inledande tre terminerna syftar således till att ge en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet och hjälper studenten att placera ekonomistudierna i ett historiskt och globalt.

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Utbildningsplan för Politices kandidatprogram This page in English Nationalekonomi, Statistik, Statskunskap och Utvecklingsstudier. Politices kandidatprogrammet är uppbyggt av kurser som ges vid flera samhällsvetenskapliga institutioner och består av ett basblock och en fördjupningsdel, vardera om tre terminer. Termin 1. Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Stockholm. Klassrum . Masterprogram i nationalekonomi. Uppsala Universitet. Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomisk teori, statistik och ekonometri samt mycket goda. Vill du fördjupa dig i de stora samhällsfrågorna och lära dig identifiera och analysera politiska, juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen? Programmet inleds med studier i statskunskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Därefter väljer du ett huvudområde att fördjupa dig i. Se exempel på olika studieupplägg Programmet ger dig baskunskaper i ekonomisk historia och nationalekonomi, i kombination med kurser i hållbarhet, entreprenörskap, demografi och utvecklingsekonomi. Under utbildningen utvecklar du kunskap, teori och metod för att förstå och förklara långsiktig samhällsförändring, och efter dina studier kan du bland annat jobba med omvärldsanalys och utvärdering inom en mängd olika. Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 7,5hp fördjupningskurs i nationalekonomi på grundnivå. Kursen kan ingå i följande program: 1) Ekonomie kandidatprogram (S1EKA), 2) Handelshögskolans ekonomprogram (S1HEG) och 3) Handelshögskolans ekonomprogram (S1HEP) Förkunskarav För tillträde till€kursen krävs minst 45hp avslutade.

Antagningspoäng för Kandidatprogram i nationalekonomi och

 1. Programmet är uppbyggt kring kurser i ekonomisk historia och nationalekonomi, och kombinerar ekonomens perspektiv med bredare samhällsvetenskapliga perspektiv och färdigheter. Här utvecklar du kunskap, teori och metod för att förstå och förklara långsiktig samhällsförändring. Under utbildningen kommer du att studera aktuella globala utmaningar, till exempel vilka mekanismer som.
 2. Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik 2011-2014. 좋아하는 사람 14명. För oss som läser Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik på..
 3. Nationalekonomi; Statistik; Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att läsa inom programmet. Du väljer själv vilka kurser du söker, men beroende på vad du tänker arbeta med i framtiden finns olika rekommendationer. Huvudområden och valfria kurser inom Ekonomie kandidatprogramme
 4. På Politices kandidatprogram har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring några av de stora samhällsproblemen. Samtidigt utvecklar du din allmänna förmåga till samhällsanalys, som du kan använda oavsett vilket ämnesfält som du kommer att arbeta med efter examen. Du börjar dina studier i centrala Uppsala på campus Gamla Torget. När du läser ekonomi, statistik och.
 5. en 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 7,5hp fristående fortsättningskurs i.
 6. ... Masterprogrammet i.

POLITICES KANDIDATPROGRAM BESLUTAD 2(10) statsvetenskap, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Innehåll Politices kandidatprogrammet är ett. Nationalekonomi; Statistik; Bygga din egen examen? Om du läser ett kandidatprogram så pluggar du tre år tillsammans med samma klasskompisar och ni läser gemensamma kurser inom ramen för ert program. Inom många program har du också möjlighet att läsa vissa valfria kurser som du själv väljer ut. Fördelen med att läsa program är. EGEKO, Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Business Administration and Economics, 180 credits Program utan akademiska förkunskarav och med slutlig examen på grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study Beslutsuppgifter Utbildningsplanen är fastställd av Prorektor för Ekonomihögskolan med ansvar för utbildning på. Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2019-08-07 och senast reviderad 2021-01-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacerin Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Bachelor Programme in Economics and Statistics 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SNEST Gäller från: HT 2012 Fastställd: 2009-10-08 Ändrad: 2012-03-20 Värdinstitution: Nationalekonomiska institutionen Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Stockholms universitet 2009-10-08. Rev.

Antagningspoäng Stockholms universitet 202

En statistiker kan arbeta med allt från läkemedelsutveckling, marknadsanalyser och riskvärdering i banker, försäkringsbolag och telekombranschen till sökmotorförbättringar och övervakningsanalyser. Som student har du nytta av kunskaper i statistik när du läser andra ämnen, bland annat vid uppsatsarbeten Politices kandidatprogram i Uppsala ger dig förutsättningar att aktivt medverka i utveckling och förändring av olika delar av samhället. Studierna ger dig en bred bas att stå på. Obligatoriska kurser är statskunskap A, nationalekonomi A, statistik och förvaltningsrätt. Din personliga profil får du genom att välja. och senast reviderad 2021-01-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 7,5hp fristående fortsättningskurs i nationalekonomi på grundnivå

Statistik och dataanalys, kandidatprogram, 180 hp - Li

Nationalekonomi, Universitets- & högskoleutbildning i Stockholm. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin.. Studerar man ämnesinnehållet på Kandidatprogram i nationalekonomi och sociologi så är det väldigt lite matte i ren form, däremot brukar ofta de ekonomiska ämnena innehålla matematiska element. Du kommer till exempel läsa Spelteori (Game theory) och Pristeori (Price theory). Spelteori bygger på matematik och har inslag av sannolikhetstänkande, det vanliga exemplet som lyfts fram är. Utbildningar i nationalekonomi brukar oftast ta plats på universitet eller högskola. Nationalekonomi finns dels som huvudområde i till exempel civilekonomi-och ekonomiprogram eller samhällsvetarprogrammet, men även som eget kandidatprogram. Det finns också som fria kurser i nationalekonomi som kan kombineras med andra ämnen

Kunskaper i nationalekonomi behövs för att utreda och göra prognoser av hur samhällsekonomin utvecklas och hjälpa oss att förstå konsekvenserna av ekonomiska och politiska händelser och beslut. Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar. Utifrån individers, företags och politikers beslut analyseras många olika sorters samhällsfrågor. Några exempel är globalisering. Företagsekonomi 30 hp, Nationalekonomi 30 hp och Statistik 15 hp är obligatoriska. Huvudområde i examen kan vara ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi, eller statistik med ekonometrisk inriktning. Övriga föreskrifter Programmet ger behörighet att ansöka till 2-åriga masterutbildningar på avancerad nivå Redovisning/revision: Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolags- och obeståndsrätt, beskattningsrätt, språk Organisation Ur studierna utvecklas kunskap om vilka villkor som olika situationer ger för arbetsfördelning och utformning av arbetsuppgifter samt kunskap om hur olika verksamheter kan ledas, styras och utvecklas Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia 180 hp . Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av en bred samhällsvetenskaplig utbildning med internationell och historisk inriktning. Programmet ger kunskap om det internationella samarbetets framväxt. Därefter började jag läsa programmet nationalekonomi och matematik. Kurserna i matematik och matematisk statistik var tuffa men väldigt roliga. Efter att ha läst klart matematikavsnittet blev kurserna i nationalekonomi mycket lättare och mer givande. I min kandidatuppsats kunde jag och en kamrat med hjälp av allt vi hade lärt oss bygga en matematisk modell som visade hur mutor och.

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, 180 hp - s

Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik 2011-2014. 14 mentions J'aime. För oss som läser Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik på.. nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess roll i samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finansiering, marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori. Inom nationalekonomi studerar du samspelet mellan individ, företag och offentliga organ samt hur olika länders ekonomier förhåller sig ti

Politices kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universite

Apr 22, 2012 - We approach transformation differently. Aligning leaders around a shared direction. Engaging stakeholders in the journey. And changing hearts and minds to power the way Kandidatprogram. Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära och framstående ekonomiutbildningar. Det finns fem potentiella huvudområden som det går att välja som inriktning på grundnivå: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, statistik eller handelsrätt. När biämnen skall väljas finns många valmöjligheter inom samhällsvetenskapliga ämnen. Politices kandidatprogram. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Programmet leder till en politices kandidatexamen med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. Hur uttalas Politices? ANSÖKAN OCH ANTAGNING . Visa mindre information i listan Visa mer.

Logistikprogrammet, kandidatprogram - YouTub

Nationalekonomiska institutionen. Vi söker forskningsassistent. Vi söker en forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) med tillträde i juni 2021. Nationalekonomiska institutionen. Rikard Forslid och Mathias Herzing publicerar i CEPR's Covid Economics Artiklar och debattinlägg från forskare vid Nationalekonomiska inst. Triss i ackrediteringar Ekonomihögskolan har ackrediterats av AACSB och har därmed uppnått det som kallas Triple Crown. Kalendarium. Seminarium. Seminar in Microeconomics: Daniel Bought. 13 september 2021 kl. 13:15-14:30 . Fler händelser. Sidöversikt. Institutioner. Ekonomisk-historiska institutionen. (Garanterad plats till Nationalekonomi I 30 hp, Statistik för ekonomer 15 hp och Juridisk översiktskurs 15 hp) 2 Företagsekonomi II, 30 hp: ekonomistyrning, marknadsföring, finansiering, organisation 1 Företagsekonomi I, 30 hp: organisation, redovisning, marknadsföring, finansiering, Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp start HT-1

Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också möjlighet att i flera steg välja inriktning och profilera dig. Hos oss finns två olika varianter av programmet: en med inriktning mot företagsekonomi och en med inriktning mot nationalekonomi

Grupp F & G -Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik (SNEST) Grupp I & J - Kandidatprogram i matematik och ekonomi. (SMATE) Gruppövnings- och seminarieuppgifter hämtas från www.mondo.su.se Efter registreringen på kursen sker automatiskt access till kurssajten i Mondo. Skulle detta inte fungera (t.ex. vid omregistrering), kontakta kursadministratör (kontaktinfo, se. Kandidatprogram i företagsekonomi, 180 p Företagsekonomi som huvudområde, inriktning marknadsföring Extrakurser i Nationalekonomi och Statistik Universitet/Högskol Det finns en stark forskningstradition vid nationalekonomiska institutionen och institutionen har varit basen för namnkunniga forskare som Knut Wicksell. För närvarande bedriver vi forskning inom ett antal områden, varav vissa är knutna till rekommenderade ubildningsinriktningar inom grundutbildningen. Institutionen har varit värd för många framstående internationella konferenser tack. Nationalekonomi och statistik, Kandidatprogram 111 Naturvetenskapligt basår 62 Neurokemi med molekylär neurobiologi, Masterprogram 75 Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik 76. Här läser de studerande grundläggande kurser inom huvudområdena nationalekonomi och statsvetenskap samt grundläggande statistik och juridik med förvaltningsinriktning. De tre första terminerna omfattar också en strimma av kurser som löper över flera terminer. Dessa kurser syftar till att utveckla den studerandes färdigheter i att arbeta med beslutsunderlag och metoder för.

Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå Kursen behandlar den matematik som används vid högre studier i nationalekonomi och statistik. I kursen ingår funktioner av flera variabler, matrisalgebra, derivering, differentialer och optimering Sätt ihop en egen examen. Här hittar du information om uppbyggnaden av högskolans olika generell examina på olika nivåer, enligt examensregler från den 1 juli 2007. En examen kan nås via fristående kurser som du själv väljer eller via ett program, det vill säga kandidat-, magister- eller masterprogram Kandidatprogram: Skogsvetare, huvudområde skogsvetenskap Skogsvetenskap 127,5 hp Odlingssystem Mark & klimat Biometri, statistik & datainsamling Skogliga biomaterial Skogsteknik & logistik Marklära & klimat Hållbar förvaltning (ekonomi) Skoglig planering 15 hp Skogliga analyser Skogliga modeller Virkesförsörjning Sverige-resor nord och syd 15 hp Kandidatarbete 15 hp Praktik? Metod. (Garanterad plats till Nationalekonomi I, 30 hp eller Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp och Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp) 2 Företagsekonomi II, 30 hp: Ekonomistyrning II, Marknadsföring II, Finance II, Organisation II 1 Företagsekonomi I, 30 hp: Organisation I, Redovisning I, Marknadsföring I, Finansiering I Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp.

Du väljer inriktning mellan de fyra olika huvudområdena freds- och konfliktstudier, nationalekonomi, statistik och statsvetenskap. Väljer man statsvetenskap eller nationalekonomi som inriktning läser man B-nivån under termin 4 och kan använda den 5:e terminen till valfria kurser/praktik omfattandes 30 hp. Inriktningen mot statistik ger utrymme för valfria kurser/praktik som omfattar 15. Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta med opinionsbildning, organisationskommunikation, public affairs, samt PR- och varumärkeskommunikation i offentliga organisationer och privata företag. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som: kommunikatör. kommunikationsstrateg Politices kandidat består till största delen av huvudämnena statsvetenskap och nationalekonomi men du läser också kurser i juridik, statistik och utredningskunskap. Utredningskunskap är speciellt för utbildningen vid LiU och handlar om hur olika typer av utredningar kan utformas, genomföras och värderas i teori och praktik Välkommen till Lunds universitet Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap och nationalekonomi, med valbara kurser inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Minst 90 högskolepoäng, inklusive kandidatuppsats, skall läsas i antingen nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi. Utbildningsöversik Programmet är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik. Det är också ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad där hög matematisk och statistisk kompetens är ett krav

 • TensorFlow cheat sheet.
 • Crimenetwork alternative 2020.
 • Bitcoin kaufen oder nicht.
 • Blackcatcard налоговая.
 • Credit Suisse fine gold 999.9 fake.
 • Titan Bitcoin 2014.
 • IDB Bank.
 • OTC pay Erfahrungen.
 • 10Gbps VPS unmetered.
 • Python and.
 • Überbrückungsgeld Berlin.
 • MSX6 Österreich.
 • Paysafecard per Festnetz kaufen 2020.
 • N26 Auslandsüberweisung empfangen.
 • GME buy or sell.
 • 3Commas wiki.
 • Unmask spoofed caller ID.
 • Steam Id email Finder.
 • Stanleybet Deutschland.
 • Ehering Material Kosten.
 • How to get Bank statement from DBS.
 • Buying a car from a dealership.
 • Mobile.de kündigen händler.
 • Gemini Dupes.
 • Umbrel password.
 • Lieferando Blog.
 • The collector to emitter voltage is obtained by.
 • Einwohnermeldeamt verkauft Daten.
 • SATILIK OTEL MUĞLA.
 • Bitwala Probleme beim einloggen.
 • Edgewonk download.
 • Server.properties minecraft.
 • XXL Garage bauen Kosten.
 • EGo Vape pen instructions.
 • Houtkachel Marktplaats.
 • Coinbase Trustpilot.
 • Word Menüband anpassen.
 • Wells Fargo vs Bank of America stock.
 • Bitcoin hack tool free download.
 • Haflinger Züchter NRW.
 • Where to invest money in Germany.